potrubárske dni v prahe

Online servisný formulár

Chystáte sa poslať vaše náradie na záručný alebo pozáručný servis? Vyplňte online servisný formulár so všetkými potrebnými údajmi. Servisný formulár sprevádza váš stroj celým procesom servisu, od diagnostiky až po expedíciu opraveného stroja. Je preto dôležité aby ste ho dôkladne vyplnili a odoslali. Servisný formulár je možné zaslať aj v tlačenej verzii. Dostupná na stiahnutie TUÚdaje o zákazníkovi

Údaje o produkte

* doložiť iba pri záručných opravách! Bez kópie dokladu o kúpe a záručného listu nebude uznaná záruka a opravubudeme automaticky brať ako pozáručný

Diagnostika

V prípade prijatia náradia do servisu, diagnostike a následnom neschválení opravy,účtujeme diagnostiku v hodnote 20€ bez DPH**

** Cena diagnostiky sa môže líšiť s ohľadom na náročnosť diagnostiky

Odoslať