ant.sk/rems
REMS akcia

O firme REMS

Inovatívny výrobca strojov a náradia na opracovávanie rúr

REMS - už od roku 1909
Už od založenia v roku 1909 vyrába REMS výrobky na opracovávanie rúr, predovšetkým pre inštalatérov a kúrenárov. Najskôr ručné náradie, potom nasledovali stroje a elektrické náradie. Výrobky REMS prácu inštalatéra zjednodušili, zrýchlili, zlacnili. Požiadavka zakladateľa pána Christiana Fälla "REMS musí byť lepší" bola stále meradlom každého jednania. Dnes je REMS jedným z popredných výrobcov strojov a náradia na opracovávanie rúr. Výrobky REMS sú na základe svojej pokrokovej techniky a vysokej úrovne kvality používané na celom svete a vysoko cenené.

REMS - Made in Germany

Výrobky REMS označené ako "kvalitné nemecké výrobky" sú vyrábané v Nemecku. Výrobné závody firmy sa nachádzajú vo Waiblingene pri Štuttgarte, v centre nemeckého Hi-Tech priemyslu. Tu sa pre výskum, vývoj, výrobu a zaistenia kvality nachádzajú vysoko moderné zariadenia. K tomu patrí káder vysoko kvalifikovaných pracovníkov, z ktorých niektorí pracujú u firmy REMS už v 4 generáciách a disponujú špeciálnymi, jedinečnými znalosťami a skúsenosťami, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu kvalitných výrobkov.

REMS - na vrchole technického pokroku
Nové myšlienky, technický pokrok a REMS patria dohromady. To potvrdzuje veľa platných domácich a zahraničných patentov. Firme REMS sa prostredníctvom inovačných výrobkov neustále darí držať na vrchole technického pokroku. Napr. REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS PowerPress, REMS Akku-Press - výrobky, ktoré zaznamenali revolúciu pre prácu inštalatéra.

REMS - záruka kvality
Ako dôležitý základ pre dôveru zákazníka pokladá REMS stále kvalitu svojich výrobkov. Kvalita je pre REMS oveľa viac, než len rozmerová presnosť a funkcia. Opiera sa o rozsiahly systém zaistenia kvality, ktorý začína pochopením potrieb trhu, doprevádza výrobok behom vývoja a výroby a uzatvára sa systematickou analýzou kvality na trhu.
V oblasti výroby a montáže produktov REMS sú kladené obzvlášť vysoké požiadavky na zaistenie kvality. Výkonné CNC - výrobné centrá a najmodernejšie meracie a kontrolné metódy v priebehu celého výrobného procesu, ako aj rozsiahle kontroly kvality v priebehu a na konci montáže, garantujú nemennú vysokú kvalitu výroby. Okrem toho na kvalitu dozerajú a aj ju potvrdzujú skúšobne, ktoré udeľujú bezpečnostnú značku GS, pri pravidelne prevádzaných skúškach výrobných centier.

REMS - zvlášť vysoký bezpečnostný štandard
Všetky výrobky REMS vyhovujú bezpečnostným predpisom a predpisom ochrany pred úrazom a spĺňajú príslušné platné európske normy podľa ustanovenia smerníc Európskej únie. Označenie CE dokumentuje zhodu výrobkov so všetkými požiadavkami všetkých použiteľných smerníc EU. Dodatočne sú s výnimkou niektorého bezpečnostne nerelevantného ručného náradia - všetky výrobky REMS preskúšané a schválené nezávislými skúšobňami, ako napr. organizáciou technického dozoru (TUV). Všetky výrobky REMS tak spĺňajú zvlášť vysoký štandard pracovnej, funkčnej a prevádzkovej bezpečnosti.

REMS - Silná pozícia na trhu vďaka zásadovej výrobnej a predajnej politike
Vedľa technicky pokrokových a kvalitatívne vysoko postavených výrobkov je základ silnej pozície REMS na trhu pevný, na skutočné nosiče obratu koncentrovaný výrobný program a vysoká schopnosť cenovo konkurovať a to vďaka racionálnej, cenovo výhodnej vlastnej výrobe. Zásadová predajná politika je založená na dlhodobo orientované výsledky, dôvere a solídnosti.
V ťažisku predajnej politiky stojí vždy princíp predávať výrobky REMS výhradne prostredníctvom odborného obchodu.
Ten je firmou REMS mnohými spôsobmi podporovaný. Odborní poradcovia REMS, vybavení predvádzajúcimi autami predvádzajú na mieste školenia výrobkov REMS a predvádzajú ich na spoločných návštevách zákazníkov, predvádzajúcich či firemných dňoch predajcov a výstavách. K tomu patrí dobre vybudovaná servisná organizácia a predajné pobočky REMS v mnohých krajinách.

REMS - partner odborných obchodov
Účasť na mnohých národných a medzinárodných odborných veľtrhoch, reklame v odborných časopisoch a rozosielanie reklamných výtlačkov priamo k spotrebiteľovi, sú ako predaj podporujúce opatrenia veľmi ocenené. Praxi blízke vzdelanie v školiacom centre REMS sprostredkováva pracovníkom odborného obchodu v zrozumiteľnej forme široký základ a vysokú odbornú kompetenciu o výrobku a úspešný predaj. Atraktívny prezentačný systém výrobkov REMS umožňuje odbornému obchodu odpovedajúcu prezentáciu výrobkov REMS na podporu spoločného obchodného úspechu.

Toto priateľstvo s odbornými obchodmi zaručuje tiež konečnému užívateľovi kvalifikované odborné poradenie o výrobku a excelentný servis.

 

 

E-mail Facebook Instagram Linked In