Čo by ste mali vedieť o polyfúznom zváraní

Polyfúzne zváranie sa dá uplatniť v priemyselnom odvetví, ale aj v domácnostiach. Spájanie plastových rúr prebieha bez prídavného materiálu, spájané plochy sa ohrievajú priamym kontaktom s polyfúznou zváračkou – nahrievacím telesom.

Zväčša ide o zváranie rozvodov vody z PPR rúr. Pri zváraní je dôležité dodržať správny proces prípravy rúry, samotného nahrievania, ale aj chladnutia materiálu. S týmto vám pomôžu zváračské tabuľky alebo zvukový nástavec, ktorý tieto časy sleduje za vás (napríklad pri Dytron modeloch).

Aké je základné použitie polyfúzneho zvárania? Aké sú výhody a nevýhody? To všetko zistíte v často kladených otázkach nižšie.

Dytron polyfúzne zváranie


Najčastejšie kladené otázky:

1. Na aké účely sa používajú polyfúzne zváračky?

Používajú sa na spájanie termoplastických rúr, najčastejšie PPR, PE a PP, využívané hlavne pri vnútorných rozvodoch vody a kúrení.

2. Podľa čoho vyberieme vhodný stroj?

Určujúcim pri výbere vhodného stroja sú maximálne priemery rúr, ktoré chceme spájať (zväčša do 63mm). Každá zváračka má určený maximálny priemer, ktorý dokáže zazvárať. Najčastejšie používané sú rozvody do 32mm.

Dôležitým faktorom sú tiež funkcie stroja. Jednou z najviac obľúbených pri zváračkách Dytron je funkcia Trace-Weld – zjednodušene je to časovač, ktorý zvukovo signalizuje jednotlivé kroky zvárania a robí tak prácu so zváračkou komfortnejšou a zabezpečuje dodržanie správneho postupu zvárania.

3. Ako pripraviť rúru pred zváraním?

Prvým krokom je presné, kolmé odrezanie rúry. Druhým krokom je dôkladné odmastenie rúry a vyznačenie hĺbky zasunutia rúry do fitingu pomocou fixky (pre kontrolu).

4. Aké príslušenstvo potrebujeme pred začatím práce?

Pred začatím práce si prichystáme nožnice na plastové rúry pre potrebný priemer. Využiť môžeme tiež kolieskový rezák. Na odmastenie sa hodí čistič TangitRúru pripravíme na zváranie a popisovačom na nej vyznačíme hĺbku zasunutia rúry do zváracieho nástavca.

5. Aké sú výhody tohto typu zvárania?

Výhodou tohto typu zvárania je jednoduchosť práce, lacnejšie náradie ako pri iných typoch spájania a možnosť robiť svojpomocne jednoduché inštalatérsky úpravy.

6. Aké sú nevýhody zvárania týmto spôsobom?

Nevýhodou tohto typu zvárania je, že pri nesprávnom spôsobe zvárania sa môže znížiť prietok rúry.

7. Aký je rozdiel medzi elektrofúzným a polyfúznym zváraním?

Polyfúzne a elektrofúzne zváranie


Elektrofúzne zváranie je zváranie pomocou elektrotvaroviek, kde sú v tele elektrotvarovky zabudované odporové drôty. Tieto drôty sa po privedení prúdu zo zváračky rozžhavia a zabezpečia roztavenie hmoty v tvarovke a na rúre. Po vychladnutí vznikne pevný spoj. Polyfúzne zváranie je spájanie rúr prostredníctvom zváracieho nástavca, ktorý po zahriatí roztaví vrstvu na rúre a vrstvu v tvarovke a po zasunutí a vychladnutí vytvorí pevný spoj.

Ak chcete vedieť viac o elektrofúznom zváraní kliknite

8. V akých budovách sú najčastejšie takéto rúry?

Rúry s týmto typom zvárania sú najčastejšie používané v domácnostiach a obytných budovách. Aj keď tento typ spájania je pomaly na ústupe.

9. Oplatí sa ešte investovať do týchto technológií?

Pri opravách a rekonštrukciách je tento typ stále pomerne často využívaný. Treba, ale povedať, že táto metóda je pomaly na ústupe. Pri nových inštaláciách sa do popredia dostáva najmä spájanie prostredníctvom lisovania.


Poraďte sa pri výbere s odborníkmi

Spoločnosť ant s.r.o. ponúka kompletné riešenie pre začínajúcich inštalatérov, ale aj pre skúsených majstrov v tomto obore. Neváhajte nás kontaktovať a spoločne vyberieme ten najvhodnejší produkt na Vašu prácu. Kontaktujte našich technikov.

Dytron polyfúzna zváračka
Dytron polyfúzna zváračka polys p4a 650w


Dytron polyfúzne zváranie

Polyfúzna zváračka POLYS P-4a 650 W TW so zvukovým sprievodcom
Tu nastavujete: Priemer a teplotu
Dytron polyfúzne zváranie

Polyfúzna zváračka POLYS P-4b 650 W TW Plus so zvukovým sprievodcom
Tu nastavujete: Materiál a priemerant logo

ant s.r.o. autorizovaný distribútor

Sme autorizovaný distribútor pre profesionálne vodárske a kúrenárske náradie ako, Dytron, RIDGID, Rems, Rothenberger a iné, v Slovenskej republike. Kontaktujte nás pre predvedenie strojov, technické poradenstvo pri výbere správnych parametrov pre vaše potreby.